Kontakt

Projekt PSKK jest inicjatywą oddolną, która pojawiła się w internecie. Głównym kanałem komunikacyjnym jest lista dyskusyjna:

Pełne archiwum dostępne jest pod adresem:

Projekt koordynuje Bartosz Sawicki <sawickib@gmail.com>.