Kontakt

Projekt PSKK jest inicjatywą oddolną, która pojawiła się w internecie. Głównym kanałem komunikacyjnym jest lista dyskusyjna:

Pełne archiwum dostępne jest pod adresem:

Koordynatorem projektu na sezon 2018 został Bartosz Sawicki <sawickib@gmail.com>.