Krótko o PSKK‎ > ‎

Na świecie

Pięciostopniowy system podnoszenia kwalifikacji kajakowych jest popularnym na świecie rozwiązaniem. PSKK chce być w swojej strukturze zgodne z tymi standardami, ale jednocześnie uwzględniać specyfikę polskich rzek i nasze doświadczenia szkoleniowe. Szczegółowa analiza tematu została opracowana w raporcie pt. "Stopnie w kajakarstwie nizinnym", który jest dostępny w naszym archiwum.

EPP
Euro Paddle Pass (EPP)
Od 2007 roku w Europie rozwija się inicjatywa o nazwie Euro Paddle Pass (EPP). Jest to organizacja zrzeszająca narodowe związki kajakowe (Dania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Słowenia, Szwecja). Trwają prace nad opracowaniem i wdrożeniem szablonu podstawowych wymagań, które pozwolą na ponadgraniczne uznawanie kwalifikacji kajakowych. EPP jest systemem pięciostopniowym, który obejmuje swoim zasięgiem wiele konkurencji kajakowych (np. Canoe, Nordic Sea Kayak, White Water Kayak, EPP Sea Kayak). 
PSKK jest w dużej mierze zgodny z EPP, a rozszerza go o kajakarstwo nizinne.

British Canoeing i pochodne
W krajach anglosaskich obowiązują systemy wywodzące się z gwiazdek "stars" opracowanych przez British Canoeing (dawniej BCU). Zarówno American Canoe Association, jak i Paddle Canada opierają swoje szkolenia na 5 poziomach umiejętności. Bogate materiały szkoleniowe pozwalają na czerpanie z angielskich i amerykańskich doświadczeń. Od 2010 roku rozwija się także europejski oddział stowarzyszenia amerykańskich kajakarzy, czyli ACA Europe. Cechą charakterystyczną dla tych systemów jest to, że poziomy (stars) 1-3 są dosyć wyraźnie oddzielone od poziomów 4-5 (lidership).