099 Wisła

Opis zdarzeniaSkutki zdarzeniaOkoliczności zdarzenia

Miejsce:

Trudność szlaku:

Warunki na wodzie:

Pogoda:


Charakter imprezy


Charakter i rozmiar imprezy:Umiejętności kajakarzy:


Sprzęt:

Analiza wydarzenia

Ocena przyczyn i sugestia metod zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.